Här på denna sidan kommer det att finnas information från RFS.

Hur länge skall man spara årsräkninga och fakturor?

Svaret finns på länken under

https://rfs.se/kunskapsbank/information-for-gode-man-och-forvaltare/arkivering/

Copyright © All rights reserved.