När du flyttar från din bostad till en lägenhet i särskilt boende riskerar du att drabbas av dubbla boendekostnader., vilket innebär att du har kostnader samtidigt för både din gamla och din nya bostad. Kompensationen utgår i efterhand för de månader du har haft dubbla hyror med samma förfallodag och för maximalt tre månader. Du har då möjlighet att ansöka om kompensation avseende bostaden med den lägsta kostnaden. Kostnaden ska styrkas genom kvitto på inbetald hyra. Om din förmögenhet överstiger två basbelopp utgår ej någon kompensation. Förmögenhet avser kapital, fonder, aktier, obligationer etc.

 

Blankett för ansökan finns under denmna länk.

 http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Blanketter/Stod_och_omsorg/Dubblaboendekostnader%20ans%c3%b6kningsblankett.pdf

 

Copyright © All rights reserved.