Föreningen

Mail: vbfrivilliga@telia.se

 

Ordförande                                                         Sekreterare

Namn: Claes Göran Mårlind                                  Åke Jeppsson

 

Tel:     0705-126792                                              Tel: 0703-7651285

 

Mail:  claes@vbfrivilliga.se                                   Mail:aakej@outlook.com

 

 Goda kunskaper om 

ensamkommande barn                            

                  

Kassör                                                                       Vice ordförande

 

 Kristina Engström                                                  Elisabeth Carlsson

 Tel: 0708-105495                                                  Tel 0705-287260

Mail: stina@vbfrivilliga.se

 Försäkringsfrågor                                                   Mail: elisabeth@vbfrivilliga.se   

                                                                                                                                              

                                                                                       

Ordinarie ledamot                                               ORDINARIE LEDAMOT                                         

 

 Kjell Åke Persson                                                           Yvonne Jansson                               

Tel. 070 22 10 200                                                          Tel: 0730-885051

Mail: kjellake@vbfrivilliga.se                                               Mail: ivon@vbfrivilliga.se

Kontaktman PC-Ställföreträdare

Goda kunskaper i e-värna Go

Bokföringsprogram

 Supleant

Maria Granström

 070-3660405

mariaskiwi@gmail.com

Copyright © All rights reserved.