Välkommen

         

                               

  

Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare bildades våren 2014 och omfattar Karlshamn och Sölvesborg.

Vi är en opolitisk förening som ska verka som ett kontaktorgan i gemensamma frågor i förhållande till myndigheter och organisationer,överförmyndaren,mm 

Föreningen är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, som förutom gode män och förvaltare även omfattar kontaktpersoner inom kriminalvården, socialtjänsten och psykiatrin. Genom  RFS är vi försäkrade dels i en olycksfalls- och krisförsäkring samt ges möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som ger juridisk hjälp och skydd mot förmögenhetsskada.

 

Föreningen är ett nätverk för alla medlemmar och vi för medlemmarnas  talan i samtal med överförmyndare och kommun. Vi bevakar också att alla nya medlemmar får den utbildning man enligt lag har rätt att få och föreningen erbjuder också hjälp med bokföringsprogram för gode män.

 

Styrelsen arbetar helt  ideellt och också knutit samarbetspartner till föreningen för att ge medlemmarna tips och hjälp på olika sätt.Eventuellt  ekonomiskt överskott skall gå till att hyra in föreläsare m.m.

 

Är man god man, förvaltare, kontaktperson inom socialtjänsten och kriminalvården är man hjärtligt välkommen till  Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare.

 

Claes-Göran Mårlind

 

ordförande

 

 

 

 

Copyright © All rights reserved.