Karlshamn 2021-11-25

 

Information till  medlem i  Blekinge frivilliga samhällsarbetare.

 

 

 

 Blekinge frivilliga samhällsarbetare organiserar personer som har uppdrag såsom: kontaktperson, kontakt/stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, lekmannaövervakare och besökare på häkte och anstalt.

 

Syftet med föreningen är exempelvis erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllning, lokalt opinionsbildande arbete. Varje år ordnar föreningen olika aktiviteter med föredrag.

 

 För att bli medlem fyller Du bifogad ansökan (som är frivillig )och  betalar  in medlemsavgiften 100 kronor/år till bankgironummer 542-1128. Så kommer Du att bli medlem i vår förening.

 

Medlemsansökan skickas till nedanstående

 

 Skickas till Kjell Åke Persson Gösvägen 8 374 51 Asarum

 

 eller gå in på fliken Bli medlem

 

 

 Föreningen kan även bistå med hjälp i vissa frågor.

 

 Blekinge frivilliga samhällsarbetare är medlem Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring.

 

 Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangerars inom föreningen, när uppdraget utförs och till och från uppdraget. Varje medlem har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring (155 kr). Läs mer: www.rfs.se/forsakringar. Som medlem får du även RFS nyhetsbrev fyra gånger per år, per brev och via mejl.

 

RFS sprider kunskap om de lagreglerade frivilliguppdragen och arbetar opinionsbildande på nationell nivå. RFS mål är att alla huvudmän som är i behov av stöd från en frivillig samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.

 

Hör av dig till oss i  Blekinge frivilliga samhällsarbetares styrelse om du har frågor eller tips på aktiviteter eller är intresserad av att engagera dig i föreningen.

 

Vi kommer att ringa upp Dig ca 14 dagar efter Du fått detta brev.

 

Om medlemsregistret:När du registrerar dig som medlem accepterar du att dina personuppgifter sparas i föreningens och RFS medlemsregister. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick.

 

 Om Du vill ha både medlemskap och ansvarsförsäkring så betalar Du in 255 kr.

 

 

 

Välkommen till  Blekinge frivilliga samhällsarbetare!

 

Mejladress:     vbfrivilliga@telia.se

 

 

 

  Mvh                                            Mvh    

 

Ordförande                                 Sekreterare                                    
Claes Göran Mårlind                 Åke Jeppsson

 

070-5126792                          0703-7651285     

 

Copyright © All rights reserved.